Süreklilik arz eden bir denetim sürecinde kurslarımızda istenilenlerin neler olacağı ile ilgili yönetmelik ve yönergeden oluşan bir çalışma hazırladık. Umarız faydalı olur.

Kur’an Kursları Genel Rehberlik ve Denetim Hususları

 1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden okuma sağlanabiliyor mu?
 2. Tecvid, tashih-i huruf ve talim gibi Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ve güzel okumayı sağlayıcı bilgileri uygulamalı olarak öğretiliyor mu?
 3. İbadetler için gerekli sûre, âyet ve duâları ezberletme ve anlamlarını öğretme çalışmaları yapılıyor mu?
 4. Dini bilgiler eğitimi yeterli düzeyde mi?
 5. Dini içerikli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor mu?
 6. Her 15 öğrenci için bir wc ve lavabo var mı?
 7. Mutfak ve yemekhane için il/ilçe Tarım Müdürlüğünden alınacak işletme kayıt belgesi var mı?
 8. Yatılı Kur’an kursları için yapı kullanma izin belgesi/yapı kayıt belgesi var mı?
 9. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun aydınlatma, havalandırma, ısıtma sistemi ve teneffüs alanı yeterli mi?
 10. Yangın söndürme tüpü (tarihi geçmemiş), yangın algılama, ihbar sistemi ve acil çıkış alanları var mı?
 11. Kaymaması için merdivenlerde kaydırmaz bant var mı?
 12. Müftülükçe onaylanmış kat krokileri ve acil çıkış levhaları asılmış mı?
 13. Kurs girişine bayrak direği ve Türk bayrağı, sınıflarda Atatürk posteri, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe var mı?
 14. Her oda, sınıf, kat vb. bölümlerin girişine tanıtıcı levha ve demirbaş taşınır listesi var mı?
 15. Giyinme kabini var mı?
 16. Yatakhaneler genişliğine göre 4,8 kişilik olarak ayarlanmış mı?
 17. Kurs, sınıf ve oda girişlerini görecek şekilde kamera kayıt sistemi kurulmuş mu?
 18. “Geçici konaklamalar, kursta görev yapan geçici öğreticiler hariç ayda bir haftadan fazla olamaz” kuralına göre hareket ediliyor mu?
 19. Gerekli izni almadan kurs öğrencileri harici kimse var mı?
 20. Etütlerin zamanında ve verimli olarak yapılmasını sağlanıyor mu?
 21. Yurt ve pansiyonda disiplin, temizlik, tertip ve düzen sağlanıyor mu?  Özellikle yemekhane,

yatakhane, banyo, çamaşırhane, wc ve lavaboların daima temiz ve tertipli olması sağlanıyor mu?

 • Öğrencilerin yatakhane kartları düzenlenip asılmış mı?
 • Yurt ve pansiyonun genel korunma tedbirleri ile yangından korunma ve emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlanmış mı?
 • Kütüphane veya öğrencilerin faydalanabileceği kitaplar mevcut mu?
 • Kursta Gıda Komisyonu kurulmuş mu? Aylık yemek listesi asılmış mı? Yemek numuneleri yetmiş iki saat süreyle saklanıyor mu?
 • Yemekhane, yatakhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış-kapanış saatlerini tespit edilip asılmış mı?
 • Kurs yöneticisi tarafından oluşturulacak nöbetçi öğretici çizelgesi en geç bir önceki ayın son haftasına kadar elektronik sisteme girilip ilçe müftülüğünün onayına sunuluyor mu?
 • “Kursta yatılı öğrencinin bulunmadığı günlerde nöbet tutulmaz” ve “nöbet girilmez” kuralı uygulanıyor mu?
 • Öğrencilerin ders çalışma, düzenli bir şekilde yemek yeme, vaktinde yatıp kalkma, dinlenme ve benzeri sosyal ihtiyaçlarının karşılanması gibi hususların yer aldığı günlük plan asılmış mı?
 • Yurt ve pansiyon nöbet defterine nöbet ile ilgili hususlar günlük olarak yazılıyor  mu?
 • Her eğitim-öğretim yılı sonunda, kursların yıllık faaliyetlerini içeren, detaylı ve özet rapor yurt yöneticisi ve kurs yöneticisi tarafından müftülüğe sunuluyor mu?
 • Kurslarla ilgili mevzuat ve eğitim-öğretim programlarının öngördüğü defter, form vb. belgelerin zamanında doldurulması sağlanıyor mu?
 • Kursta dosyalama ve arşiv işlerinin yürütülmesi düzenli olarak devam ediyor mu?
 • Başkanlıkça hazırlanan veya onaylanan eğitim-öğretim programları uygulanıyor mu?
 • “Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri” düzenli olarak dolduruluyor mu? Yoklama alınıyor mu?
 • Hafızlık eğitimleri en erken 05.00’da başlatılabilir kuralı hakkında yeterli bilgi bulunuyor mu?
 • Onaylı Sınıf Açma Talep Formu dönemli olarak dosyalanıyor mu?
 • Kurs Bahçe düzenlemesi yeterli mi?
 • Kursun girişinde gereksiz eşya vb. genel düzeni ve görüntüyü bozan şeyler var mı?
 • Kurs balkon, pencere vs. öğrenciler için tehlike oluşturabilecek alanlar için gerekli önlemler alınmış mı?
 • Kursta onaysız veya sigortasız çalışan var mı?
 • Belletmenler için onay alınmış mı?
 • Personel dosyaları düzenli olarak tutuluyor mu? Atama onayları vb. bilgiler dosyada var mı?
 • Gerekli yazışmaların dosyaları düzenli bir şekilde tutuluyor mu?
 • Öğrencilerin dosyaları kişisel olarak tutuluyor mu?
 • Kursa gelmeyen veya Devamsızlığı, mazeretsiz olarak bir dönemin 1/4’ünü aşan öğrencinin kaydı siliniyor mu?
 • Kursta kayıtsız öğrenci bulunuyor mu?
 • Öğrenciler sistemdeki isim listesine göre ilgili öğretici tarafından eğitime alınıyor mu?
 • Başkanlık materyalleri haricinde, afiş ve el ilanı, broşür vb. tanıtım materyalleri için müftülükten onay alınıyor mu?
 • Kurs dışında yapılacak faaliyetler için, gerekli emniyet tedbirleri alınıp müftünün teklifi ile mülki amirin onayı alınıyor mu?
 • “ İl/ilçe sınırları içinde yapılan gezilerle ilgili onay kursun bağlı olduğu müftülükçe; il

sınırları dışında ise ilgili müftülüğün teklifi üzerine mülkî amirce verilir” hükmüne uyuluyor mu?

 • Yurtta ve pansiyonda kalacak öğrenci için;

a) Yatılı Öğrenci Talep Formu (18 yaşından küçükler için yasal temsilcisi tarafından verilir. Formda öğrencinin hafta sonları izine çıkacağı adres ve etkinliklere katılma izni de yer alır),

b) T.C kimlik kartı fotokopisi,

c) Yurt ve pansiyonda kalabileceğine dair sağlık raporu,

ç) Adli sicil kaydı (18 yaşından büyükler için),

d) 4 adet fotoğraf’ dan oluşan dosyaları mevcut mu?

 • Defter, belge ve faaliyetler;

a) Kursun açılış onayı,

b) Kursla ilgili mevzuat,

c) Gelen-giden evrak defterleri,

ç) Olay yeri kayıt defteri,

d) Rehberlik ve teftiş defteri,

e) Öğrenci yoklama ve ders defteri,

f) Taşınır işlem fişleri,

g) Kitap kayıt listesi,

ğ) Disiplin Kurulu karar defteri,

h) Disiplin Dosyası,

ı) Yazışma dosyaları düzenli olarak tutuluyor mu?

 •  Yurt ve pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler;

a) Revir defteri,

b) Öğrenci yoklama ve izin defteri,

c) Ziyaretçi defteri,

ç) Ambar defteri,

d) Öğrenci özel dosyası veya fişi,

e) Nöbet ve olay yeri kayıt defteri düzenli olarak tutuluyor mu?

 • Kurslarda; Başkanlık ve TDV yayınları, Başkanlıkça tavsiye edilen veya İl Eğitim Kurulunca uygun görülen, öğretici ve öğrencilerin, milli, manevi ve ahlaki gelişimine katkı sağlayacak diğer görsel ve yazılı yayınlar bulunduruluyor mu?
 • İzin verilmeyen materyaller veya yasaklı materyaller bulunuyor mu?
 • FETÖ yasaklı yayınevlerine ait veya yasaklı yayınlar var mı?
 • Kursta Disiplin Kurulu oluşturulmuş mu? Ve işletiliyor mu?
 • “Rehberlik ve Teftiş Defteri” ciltlenmiş mi ve korunuyor mu?
 • Kur’an Kursları ile ilgili yönetmelik ve yönergeler çıkarılıp takip ediliyor mu?
 • Yönetmelikte geçen Disiplin Kuralları öğrencilerin göreceği bir yere asılmış mı?
 • Rehberlik faaliyetlerinin yanı sıra teşvik edici ve Psikolojik destek sağlayan onay alınarak hazırlanan afiş vb. materyaller var mı?  
Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Hafızlık Rehberlik Servisi Afişleri Belki Kaya Mağaramızın Girişini Kapatmadı Ama..
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası