Ezberin rahat ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan ezber metotlarıdır. Eğitimciler tarafından çeşitli ezber metotlarının kullanıldığı bilinmektedir.
Ezberleme metodu olarak; yüzüne okumada aktarılan metotta sayılar değiştirilerek “5 çık 3 birleştir veya 5 in 3 birleştir” şeklinde uygulanabilir. (bkz. sh. 17). Ezberlenilecek sayfanın bu metotla bir gün önceden okunması gerekmektedir.
Ezber metotlarında yer alan rakamların bağlayıcı olmadığı, ezber yapabilme kapasitesine, ayetlerin uzunluğuna ve kısalığına göre sayının yükseltilebileceği veya düşürülebileceği bilinmelidir.
Yaşı küçük olan öğrencilerin; genel olarak ezbere en alt ayetten başlaması önerilir. Sayfanın en başından ezbere başlayıp “zaten ezberlerim” rahatlığı ile sayfa sonlarının zayıf olmasının önüne geçmek adına, bu yaş grubu için ezbere sayfa sonundan başlamak daha yararlı olabilecektir.

İleri yaş grubu öğrenciler, sayfa başından başlamak sûretiyle ezber yapabilirler.
Uzun ayetlerin ezberlenmesinde vakıf işaretlerinden yararlanılabilir. Ezberde en iyi verim birleştirme metotlarının uygulanmasıdır.
Ezberlenen ayetlerin birleştirilmesi sayfanın ezberinin sağlam ve kalıcı olmasını sağlayacaktır.
Ezber yapılacak sayfanın bir gün öncesinde en az “10” defa olmak şartı ile “20 defa”, “33 defa” vb. sayılarda okunması da ezberlerin rahat yapılmasını sağlayacaktır.
Hangi ezber metodu olursa olsun dikkât edilmesi gereken hususlar; ezbere başlandığında ezber yapılacak sayfaya yoğunlaşılması, çevre faktörlerinden etkilenilmemesi ve ezberin yarım bırakılmamasıdır.
Öğrenci hafızlık yaparken, ezber metotları da dahil olmak üzere, öğreticisinin rehberliğinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışmalıdır.

Hafızlığa Başlamadan Önce Yapılan Ezberler

Kur’an’ı yüzüne okuma eğitimi usûlüne uygun olarak tamamlandıktan sonra hafızlığa başlamadan önce bazı ezberler yapılmaktadır.
Âmme cüzünün tamamı, Yâsin sûresi, Mülk sûresi, Rahmân sûresi, Fetih sûresi bunlardan bazılarıdır. Yine, Êmenerrasûlu, Huvellâhullezî ve bazı aşırlar da yer alabilmektedir. Bazı hafızlık eğitimi verilen yerlerde ise hafızlığa başlamadan daha fazla ezberler istenildiği görülmektedir.
Hafızlığa başlamadan önce, Kur’an’dan bazı sayfaların veya sûrelerin seçilip bunların belirlenen vakitte ezberlenmesinin istenilmesi, hafızlık eğitimine hazır hale gelip gelinmediğinin bir anlamda tespiti mahiyetindedir. Bu süreçte ezber olarak verilen sayfaları istenilen zamanda ezberlemek hedefiniz olsun.
Unutmayın verilen süre içerisinde ezberleri yapmak, sorumluluk sahibi olmanızı sağlayacak ve özgüveninizi geliştirecektir.

Muhammed Seyyid KAR (yazılarımızı izin alarak çoğaltabilirsiniz..)

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Hafız Adaylarına Unutmamaları Gereken Tavsiyeler Hafızlıkta Bireysel Hedefin ve Özgüvenin Önemi
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası