Hafızlık eğitimi alan öğrencinin hangi aşamada, kaç sayfa yeni ezber (ham) alacağı kararını verecek en önemli merci, eğitimcisidir.
Ailelerin veya öğrencinin eğitimciye yeni ezber sayfası alma konusunda müdahale etmemeleri gerekmektedir.
Genelde öğrenci, hafızlık eğitimi sürecinin bir an önce sonlanmasını istediğinden fazladan yeni sayfa(ham) almak ister. Aile de bu konuda aynı düşüncelere sahiptir.
Hesap edilmeyen durum, yeni sayfalara hızla ve heyecanla başlayan öğrenci birkaç gün sonra bu heyecanını ve hızını kaybetmeye başlamaktadır ve yeni ezber sayfalarının yükünü kaldıramaz hale gelmektedir.
Kısaca yeni ezber sayfasının ödev olarak alınmasında en güzel kararı eğitimcinin alacağı ve buna müdahalenin genel anlamda verim getirmeyeceği unutulmamalıdır.

Hafızlıkta Tekrarın Önemi

Hafızlık eğitiminde ihmale gelmeyen önemli hususlardan biri de tekrardır.
Tekrarlar genelde iki şey için yapılmaktadır. Birincisi yapılan ve zayıf olduğu düşünülen ezberlerin sağlamlaştırılması, ikincisi ise yeni sayfa(ham) sayısının arttırılmasına ön hazırlık. Yani öğrenci güzel bir tekrarla ezber yükünü hafifletecek ve yeni sayfalara yoğunlaşabilecektir.
Tekrarda dikkât edilmesi ve hedeflenmesi gereken; yapılan hata sayılarının en aza indirgenmesi, tekrarların mümkün olduğunca en hızlı bir şekilde tamamlanmasıdır.
Tüm sayfaların ezberlenip tekrarların yapılmasıyla artık hafızlık eğitiminin tamamlanması an meselesidir…

<—————->

Hafız olma heyecanın ve umudun olmalı…
O umut ve içindeki heyecan hiç bitmemeli…
Unutma! Sen kendin istemedikçe hiç kimse bu heyecanını söndüremez ve umudunu elinden alamaz..

<—————->

Hafızlıkta Eğitimin Tamamlanması ve Sınav Öncesi Tekrar

Yoğun ve sürekli bir çalışma disiplininden sonra, Kur’an sayfalarının tümünün ezberlenmiş olmasıyla, hafızlıkta büyük bir mesafe katedilmiş demektir.
Yapılan son yeni sayfa(ham) bittiğinde, bir anlamda hafızlıktaki en büyük hayal gerçekleşmiş olacaktır. Geriye bir tek, düzenli ve sistemli tekrarlar kalacaktır.
Hafızlık adayının, zorlu bir hafızlık eğitim sürecini tamamlamasının an meselesi olduğunu hiç aklından çıkarmaması gerekmektedir. Artık, öğrenci, gece-gündüz demeden yaptığı fedakârlığı “Hafızlık Belgesi” ile tamamlama sürecine girmelidir.
Ezber yapılırken gösterilen sistemli ve düzenli çalışmanın, büyük bir gayretle, sınav öncesi yapılması gereken hafızlık tekrarı esnasında da gösterilmesi gereklidir.
Yapılacak son tekrarların yine öğretici rehberliğinde şekillenmesi gerekmektedir. Tekrar sürecinde, planlı bir şekilde ve azimle çalışmaya devam edilmelidir.

Turlu hafızlık sisteminde hafızlık öncesi son tekrarlarda dikkât edilmesi gereken husus, üst sayfalara ağırlık verilmesidir.
Turlu sistemde ilk ezberlenilen sayfalar genel anlamda sürekli tekrar edildiği için son ezberlenilen sayfaların daha fazla tekrar edilmesi öğrencinin yararına olacaktır. Ancak tekrar sürecinde, hiçbir sayfa tekrar edilmeden geçilmemelidir.
Artık son gayretler, son çalışmalar ve öğrencinin göstereceği metanet kendisini başarıya rahatlıkla ulaştıracaktır. Öğrenciye düşen görev, sürekli tekrarlarla hafızlığını pekiştirme sürecini tamamlamasıdır.
Hafızlık sınavına girecek adayların hafızlık bitti deyip boş vermelerinin sırası olmadığını bilmeleri, hafızlıkta “sağlamlılığı sağlamanın” son adımında olduklarını unutmamaları gerekmektedir.
Ey Hafız! Son tekrar döneminde; “ya kazanamazsam!” vb. olumsuz cümleleri bir kenara bırakmalı, kendine güvenmelisin.
Unutma! “Hafızlıkta en çok başarısız olanlar “SON” a yaklaşıp “SON” u sabırla beklemekten ve çalışmaktan vazgeçenlerdir”.

Muhammed Seyyid KAR (yazılarımızı izin alarak çoğaltabilirsiniz..)

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Hafızlıkta Vaktin Etkin Kullanılması Hafızlık Sınavı
Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası