Hafızlık eğitimi çeşitli süreçlerden geçmektedir. Bu süreçlerden biri de Hafızlık yapacak bireye bilinç yüklemektir.

İlk olarak çocuklarının hafız yetişmesini isteyen aileler; küçük yaştan itibaren çocuklarına Kur’an’ı sevdirmeli, “Hafız Kimdir?” öğretmeli ve en önemlisi Hafızın ve hafızlığın önemini inceden inceye çocuklarının gönlüne nakşetmelidir.

Kendisi hafız olmak isteyen bireyler için ilk adım yine hafızlığı tanımak olmalıdır.  Kur’an’ı ezberlemenin ve ezberlediğini yaşamında uygulamanın insana “üstün bir değer” katacağı bilincini kazanmalıdır.

İster aile istesin isterse birey kendi istesin, hafızlıkta en önemli başlangıç “Hafızlığın Yaradan’a Bir Sevda” olduğu bilincidir.

Kısaca hafızlık eğitimi; “hiçbir şey olmaz bundan bari hafız olsun” denilerek en son çare olarak görülen bir eğitim olmamalıdır. 

Hafızlığın önemi ve sevdası anlaşıldığında küçük yaştaki hafızlık yapanlar için aileye düşen çocuğuna bu tatlı meşakkatli yolculukta; “Güzel Bir Sabır”, “Devamlılık Gösteren Bir Azim”, “Planlı ve Devamlılık İsteyen Çalışma”, “Ezberde Sürekliliği Teşvik” gibi kavramları öğretmesi ve bir anlamda rehberlik faaliyetlerini güncel tutmasıdır. Aynı şekilde kendi isteği ile Hafızlık eğitimini seçmiş bireylerinde bu kavramlarla hareket etmesi gerekmektedir.

Ayetlerle, hadislerle Kur’an eğitiminin ve hafızlık eğitiminin önemini kavradıktan veya kavrattırdıktan sonra “Hafız” olan örnek şahsiyetlerin hayatları araştırılarak ve anlatılarak hafızlık eğitimi boyunca rehberlik faaliyetleri devam ettirilmelidir.

Hafız olan bir hakimin hayatı, hafız olan bir doktorun hayatı, hafız olan bir mühendisin hayatı vb rehberlik faaliyetlerine katkısı olunacak şahısların hayatları araştırılıp bireye hafızlığın önemi konusunda rehberlik edilmelidir.

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası