Hafızlık eğitiminin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde; bireylerinin bilinçli olmaları ve sorumluluklarını yerlerine getirmeleri önemli yer tutmaktadır.
Hafızlığın faziletlerinin anlatılması bireye hafızlık yolunda, bilinç ve sorumluluklar kazandırabilmenin ilk adımıdır.
Hafızlık için aday olan bireye, Kur’an’a gereken önemi vermek ve Kur’an’a olan bağlılığını en üst seviyeye çıkarmak için, hafızlık yapması gerektiği hatırlatılmalıdır.
Hafızlık yapacak birey; dünyada Kur’an’a sahip olmaktan daha iyi bir zenginliğin olamayacağı bilincine sahip olmalıdır.
Hafızlığın hayatı boyunca ve öldükten sonra bile her daim Kur’an’la anılabilmek olduğunu bilmelidir.
Hafızlık sevdirilmeli, “Hafız Kimdir?” öğretilmeli ve en önemlisi hafızlığın önemi inceden inceye gönüllere nakşedilmelidir.

Hafız olmak isteyen bireylerde, Kur’an’ı ezberlemenin ve ezberlediğini yaşamında uygulamanın insana “üstün bir değer” katacağı bilinci olmalıdır.
İster aile istesin, isterse birey kendisi istesin, hafızlığın, “Yaradan’ın rızasını kazanmak uğruna “Bir sevda” olduğu bilinmelidir.
Hafızlığın önemi ve sevdası anlaşıldığında küçük yaştaki hafızlık yapanlar için aileye düşen, çocuğuna bu tatlı meşakkatli yolculukta; “Güzel Bir Sabır”, “Devamlılık Gösteren Bir Azim”, “Planlı ve Düzenli Çalışma”, “Ezberde Sürekliliği Teşvik” vb. kavramları öğretmeleridir. Kendi isteği ile Hafızlığı seçmiş tüm bireylerin de bu kavramlara dikkat etmesi gerekmektedir.
“Hafız” olan örnek şahsiyetlerin hayatları araştırılmalıdır. Bu araştırmalar hafızlık heyecanını ve başarı isteğini güncel tutarak hafızlık yapacak bireye model olabilecektir.
Kısaca hafızlık eğitimi; “hiçbir şey olmaz bundan bari hafız olsun” denilerek en son çare olarak görülen, bilinçsizlikle ve zorlamayla yapılacak bir eğitim değildir.

İyi Bir Hafızlık Eğitimi, “Usûlune Uygun Kur’an Eğitimi” ile Başlar

Kur’an’ın usûlune uygun olarak okunması hafızlık eğitiminin temelidir.
İyi bir hafızlık eğitimi, usûlüne uygun bir yüzünden Kur’an okuma eğitimi ile mümkün olacaktır.
Hafızlık eğitiminin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için, harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına dikkât edilerek, Kur’an’ın öğrenilmesi gerekmektedir.
Kur’an’ı seri ve hatasız okuyabilmenin sağlanması da bu aşamada diğer bir önemli husustur.
Kur’an’ın usûlüne uygun, hatasız olarak okunmasının öğrenilmesi, öncelikle bu alanda kendini geliştirmiş eğitimcilerden birebir ders almakla mümkündür.
Bilgisayar, internet, tv, vb. materyallerden yararlanılarak, alanında uzmanlaşmış Kur’an eğitimcilerinin, Kur’an dersleri takip edilerek, Kur’an usûlune uygun olarak öğrenilebilir.

Yüzüne eğitim aşamasında bir an önce hafızlığa başlamak için acele edilmemesi gerekmektedir.
Bireyin veya ailenin, Kur’an’ı yüzünden okumanın hafızlık ile beraber gelişeceği düşüncesiyle hareket etmesi, yapılacak ezberde zorlukları da beraberinde getirecektir. Çünkü, Kur’an’ı usûlune uygun bir şekilde yüzüne okuyamayan birey her yeni sayfada yeni bir zorlukla karşı karşıya gelecek ve ezber yaparken yüzüne okumaya daha fazla vakit ayırması gerekecektir. Ayrıca yapılan ezberlerde hata oranının artmasına da neden olacaktır.
Hafızlık yapmak isteyen birey, Kur’an’dan açılacak herhangi bir sayfanın ilk okumada “hatasız ve seri” olarak okunmasını hedef edinmelidir.
Kur’an’daki herhangi bir sayfayı belirtilen usûlle, seri ve hatasız olarak okuyacak yeterlilikte bir öğrencinin ezber yapması daha rahat ve kolay olacaktır.
Hafızlık eğitiminin aşamalarının rahat sürdürülebilir olması, yüzüne okumanın geliştirilmesine bağlı bir süreçtir.

Birey, yüzüne eğitimini geliştirmeden, bir yandan da ezber yapmaya çalışırsa “yorulma” ve “bıkkınlık” söz konusu olacaktır. Bu durum öğrenciye, hafızlık eğitiminde, içinden çıkılmaz zorlu bir süreci beraberinde getirecektir.
Kur’an’ı usûlüne uygun yüzüne okumanın öneminin daha iyi anlaşılması için şu örneğin verilmesi yerinde olacaktır:
Türkçeyi tam, net ve seri olarak okuyamayan bir öğrenciden ‘İstiklâl Marşı’nı ezberlemesi istenilirse öğrencinin bu ezberi rahat yapmayacağı ve ezberde zorlanacağı açıktır. Nitekim;
“Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.”
Mısralarını bir çırpıda hatasız okuyamayan, kelimeleri birleştiremeyen, “ezanlar” kelimesini “e-zan-lar” şeklinde veya “ez-an-lar” şeklinde okuyarak kelimeleri birleştirmede zorlanan, cümleyi kuramayan bir öğrencinin; nasıl tane tane, seri bir ezber yapması beklenilebilir?

İşte hafızlık eğitiminde de Kur’an’ı usûlüne uygun ve seri olarak okuyamayan bir öğrencinin, 604 sayfadan oluşan 6236 ayeti ezberlemesi kolay olmayacaktır.
Hafızlık kurslarında öğreticilik yapan bir eğitimcinin: “K.K.Ö olarak atandığım kursta hafızlıkta bir öğrencim vardı. 19 sayfa gittikten sonra 1 yeni sayfa(ham) aldı. Öğrencimin o 1 yeni sayfayı okurken zorlandığını gördüm.” ifadesi ve bunun gibi nice ifadeler, hafızlık eğitiminden önce yüzüne eğitiminin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır.
Kısaca, sağlam bir yüzüne Kur’an eğitiminin hafızlık eğitimi için “olmazsa olmaz”lardan olduğu unutulmamalıdır.

<——————————>

Hafızlıkta ancak disiplinli bir şekilde ve çok çalışırsan yüzüneni ‘yeterince’ geliştirebilirsin…
Ey hafızlık yolunun yolcusu! Kendini ve yüzüne okuyuşunu GELİŞTİR ve asla hafızlık sevdandan VAZGEÇME!..

<——————————>

Muhammed Seyyid KAR (yazılarımızı izin alarak çoğaltabilirsiniz..)

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Adım Adım Hafızlık Rehberi – Ön Söz ve Giriş Kur’an’ı Yüzüne Okumanın Geliştirilmesinde Metotların Önemi
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası