Öğrencinin kendisine olan güveni ile ailenin hafızlık eğitimi alan çocuğuna olan güveni önemli bir husustur.
Öğrencinin kendine olan güveni; hafızlığı tamamlayabileceğine ve başarılı olabileceğine olan inancıdır. Ailenin güvenide aynı şekilde çocuğunun hafızlığı yapabileceğine olan inancıdır.
Aile, başarabileceğini söyleyerek ve başaracağına inanmasını sağlayarak, çocuğuna güven aşımalı, “sen yaparsın, başarılı olursun” vb. cümlelerle de onu motive etmelidir.
Ailenin; “sen mi yapacaksın” demek yerine “yapabilirsin, sana olan güvenimiz tam” vb. cümleler ile yaklaşım sergilemesi daha yapıcı olacaktır.
Ailenin çocuğunun sözüne güvenip onu dinlemesi, sıkıntı olarak gördüğü hususları çözüme kavuşturması, her şeyi sıkıntı olarak görmemesini telkin etmesi, öğrencinin başarısına olumlu yönde etki edecektir.

Öğrenci, Aile ve Öğretici Uyumu

Hafızlık eğitimi boyunca aile, çocuğu ve çocuğunun öğreticisiyle uyumu sağlamak zorundadır.
Uyumu etkileyecek minvalde kullanılan cümleler, öğrencinin motivesini ve başarısını olumsuz etkileyecektir.
“Hafız olmak istemiyorsan bırakabilirsin”, “bir dene olmazsa bırakırsın” vb. uyumu bozacak cümleler, hafızlığın yapıl(a)mamasına neden olabilmektedir.
“Öğretici neden böyle yapmış?”, “öğreticinin bu kararını doğru bulmuyorum”, “öğreticin sana bu kadar ezber ödevi vermiş, ama senin yapamayacağını bilmiyor” vb. cümleler, öğrenciyi zor durumda bırakacak ve hafızlık eğitiminde başarısızlığı beraberinde getirecektir.
Uyum sürecinde dikkât edilmesi gereken bir hususta, eğitimcinin eğitimine müdahale edilmemesi konusudur.
Aile eğitimciye hiçbir şekilde müdâhale etmemeli, eğitimini eleştirmemelidir.
Aile hafızlık eğitimi sürecinde, özellikle çocuklarının yanında, eğitimciyi eleştiren cümlelerden uzak durmalıdır.
Uyum sürecinde, eğitimcinin alacağı tüm kararların öğrencinin iyiliği için olduğununun bilinmesi ve bu kararların yerine getirilmesi için önlemler alınması gerekmektedir.
Eğitim verilen yere vaktinde gelinmesi hususu da uyum sürecinde önemlidir. Özellikle küçük yaşta yatılı kalan öğrenci daha geç gitmek isteyebilecektir. Aile bu duruma kayıtsız kalırsa, ileride “vaktinde gitmek istememesi” ile karşılacabilecektir.
Eğitim verilen yerde disiplinin sağlanması adına her ne olursa olsun öğrenci vaktinde eğitim gördüğü yere ulaştırılmalıdır.
Eğitim yerlerinde meydana gelen veya bulunan olumsuzlukların eğitim gören öğrencinin yanında dile getirilmemesi de önemlidir. Öğrenciyi olumsuz düşüncelere sevk etmemek adına bu konuda dikkâtli olunmalıdır.

Muhammed Seyyid KAR (yazılarımızı izin alarak çoğaltabilirsiniz..)

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Hafızlıkta Duraksamalar Hafızlıkta Vaktin Etkin Kullanılması
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası