Hafızlıkla ilgili nice şiirler yazıldı ve nice övgüler.. “Hafızlık bir sevdadır”, “Bir sevdadır hafızlık” sözlerinin ise hafızlık şiirlerinde ve hafızlıkla ilgili övgülerde hep ayrı bir yeri oldu.. Çünkü hafızlık “sevda” olarak görülmezse gönülde yer etmez, edemez…  

Öyle ya;

-“Allah ehlinden olan kimseler” arasında zikredilip “Allah’ın seçip has kul edindiği” kimselerden olabilmek, ilâhi bir kitap olan Kur’an’ı, ezberleme sevdasına düşmek,

– “Kur’an’ı hakkıyla okumak” için Kur’an’ı ezberleme gayretini devam ettirebilmek,

– “Cennette belirtilen mertebelerin en yükseğine çıkma arzusu”nu gerçekleştirilebilmek,

– “Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’an’ı büsbütün terk etti.” şikâyetinden emin olmak için, Kur’an’a sarılmak için ve Kur’an’ın muhafızı olmak için ilâhî kelamı ezberlemek,

– “Ümmetin en şereflilerinden olabilme” umuduyla yanıp tutuşabilmek,

– “Kur’an’ı okuyan hafız vahiy getiren şerefli melekler gibidir.” öğretisi ile hareket etmeye çalışıp, “Kur’an ile şereflenme” çabası içerisinde olabilmek,

– “Kur’ân’ı ezberleyen kimseler kıyamet günü cennet ehlinin reisleridir.” müjdesine erenlerden olabilmek,

– Kur’an-ı Kerim’in sırrına erebilme ve şefââtinden yararlanabilmek,

– Kur’an’ı yaşam kitabı olarak kabul edip, hayatını ona göre düzenlemek ve ezberden okumayı istemek,  

– Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayabilecek, gerçek huzurun kapısını açabilecek, yaşama anlam katabilecek Kelimetullah’ı ezberlemek, bir anlamda da, tüm benliğinle Allah’a yönelmeyi hedeflemek,

“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” müjdesi ile “yanıp tutuşabilmek” ancak ve ancak hafızlığı “sevda” olarak gönüllerimize yerleştirmekle mümkün olabilecektir.

Ey Hafız olma umudunu taşıyanlar! Ey çocuklarının hafız olmasını isteyenler!  Ey hafızlık yolunun yolculuğunu başarı ile tamamlamak isteyenler! Ve Ey hafızlıklarını tekrar etmek isteyenler… Gönlünüze, yüreğinize “Hafızlık bir sevdadır”, “Bir sevdadır hafızlık” sözlerini nakşedin. Kur’an ehlinden olabilme umuduyla.. Mevlam Kur’an yolculuğumuza mübarek eylesin..

Muhammed Seyyid KAR (yazılarımızı izin alarak çoğaltabilirsiniz..)

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Hafız Adaylarına Tavsiyeler Hafızlarımıza..
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası