Hafızlık eğitimi süreklilik arz ettiğinden, belirli dönemlerde duraksamaları da beraberinde getirebilmektedir. Hafızlık eğitiminde;
-Yüzüne eğitimi çok başarılı geçmiş, hafızlık öncesi eğitimini de başarıyla tamamlamış ancak hafızlıkta bir iki tur geçtikten sonra,
-5-10 arası ve 10-15 arası sayfalara ulaştıktan sonra,
-15-20 arası sayfalara ulaştıktan sonra (yoğun),
-Hafızlığı bitirme döneminde tekrara başladıktan sonra,
duraksamaların olabildiği görülmektedir. Hafızlığın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkan bu duraksamaların; kişisel psikolojik sorunlardan, bunalımlardan, aşırı rehavetten, ezberlerin sağlam yapılmamasından, ezberlere gerekli hassasiyetin gösterilmemesinden vb. durumlardan kaynaklandığı görülmektedir.
Hafızlıktaki duraksama dönemlerinde; aile ve aile çevresi tarafından; “sen yapamıyorsun”, “herkes hafız olacak diye bir şey yok”, “başarısızsın”, “başaramayacaksın”, “bak falan ne kadar başarılı” vb. olumsuz cümlelerin kullanılması, hafızlık yapan öğrenciye hiçbir katkı sağlamayacaktır.
Ailelerin duraksama dönemlerinde sabırlı olması, bireyin psikolojik olarak rahatlatılması, çözüm odaklı rehberlikler yapılması ve öğreticiden birebir görülüşüp, çözümler üretilmesi gerekmektedir.
Rehberlik faaliyetleri hafızlık süresince devam etmelidir. Ancak yapılan rehberliklere rağmen, haftada bir kaç ders verebilen veya hiç ders veremeyen, yani hafızlıkta zorlanan bireyin, farklı eğitim alanlarına yönlendirilmesi gerekmektedir.
Unutulmamalıdır ki; verilmeyen her bir ders, geçmişte yapılan ezberlerin unutulmasına zemin hazırlayacaktır.
Ezber dersini ver(e)meyen ve ver(e)mediği dersleri telafi etmeyen öğrencilerden başarı beklemek mümkün olmayacaktır.


Hafızlık Yap(a)mayan Bireylerin Eğitim Alanında Tutulması


Hafızlık sürecinde yapılan tüm rehberliklerden sonra öğrencinin durumunda olumlu yönde bir değişim veya gelişim yoksa, aile çocuğunu farklı eğitim alanlarına yönlendirmelidir.
Bireyin yaşı küçükse ileri yaşta bir kez daha hafızlık eğitimi alması hedeflenebilir. Çünkü, hafızlık yap(a)mayan öğrencilerin
Hafızlık eğitimi verilen mekanlarda tutulması hem bireye hem arkadaşlarına, hem ailesine bir anlamda zulümdür.
Bireye zulümdür çünkü; diğer arkadaşları derslerini verirken kendisi ver(e)meyecek, bir ötelenmişlik hissine kapılacak, zamanla hafızlık eğitimi verilen yeri yatılı kalma yeri olarak görmeye başlayacak, sözler ve rehberlikler tesirini yitirecek, kısaca eğitim alması gereken çağda bir anlamda boşa zaman geçirmiş olacaktır.
Yıllarca, (4-5 yıl) boyunca hafızlık eğitimini tamamla(ya)madan en sonunda hafızlıktan ayrılmak zorunda kalan birey,
hiçbir mesleki bilgi ve becerisi olmayacak bir şekilde ortada kalalacaktır.
Arkadaşlarına zulümdür çünkü; her gün bir düzende ezber derslerini veren arkadaşlarının; “falan haftada bir-iki ders veriyor veya hiç ders vermiyor”, “biz niye hep ders verelim” gibi olumsuz düşüncelere kapılmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla; düzenli ders vermeyen, ezber yapmak istemeyen, Hafızlığı yapamayacak ve tamamlayamayacak öğrenci, öğreticinin diğer öğrencilerini de olumsuz etkileyecektir.
Ailesine zulümdür çünkü; aile yıllarca çocuğundan ayrı kalarak, çocuğunun hafız olacağı sevinciyle sabahlıyor, maddi ve manevi olarak yıpranıyor en sonunda hayallerinin gerçekleşmediklerinin farkına vardıklarında ise ortalığı unutulmaz bir acı kaplıyor…Kısaca hafızlık yap(a)mayan öğrencilerin hafızlık eğitimi yapılan yerlerde tutulması eğitim ortamına ve kendilerine zarar vermektedir.

Muhammed Seyyid KAR (yazılarımızı izin alarak çoğaltabilirsiniz..)

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Hafızlık Pazarlık Konusu Yapılmamalıdır Hafızlık Eğitiminde Güven
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası