Geliştirilen ve uygulanan metotlarla, öğrencinin verilen ödevleri ve sorumlulukları yerine getirmesinde, vaktin kullanılması önemli bir husustur.
Birey, düzenli ve metotlu bir şekilde çalıştığında, en başlarda sayfayı ezberlemesinin ortalama 2-3 saatini alacağını bilmelidir. Bu bilindiğinde, öğrenci kendisine şu soruyu sürekli sormalıdır: “2-3 saat sürecek ezber için 12-13 saat rahle başında veya sırada oturulmalı mıyım?” Soruya anlamlı bir cevap verebilen bir birey, ezber disiplini bir an önce sağlayacaktır.
Hafızlık eğitimi alacak öğrencilere; saatlerce çalışmadan rahle başında durmanın veya sırada oturmanın hem kendisine hem de eğitimcisine eziyet olacağı, vaktini güzel değerlendirmesi gerektiği öğretilmelidir.
Vakti etkin ve verimli kullanan, ezber programını ve yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler hafızlık boyunca rahat edeceklerdir.

Sağlam Ezber Yapabilmek

Sağlam ezberin yapılmasını sağlayan çeşitli etkenler vardır. Bunların başında da konsantrasyonun sağlanması gelmektedir.
Ezber yapacak öğrenci; dikkâtini dağıtacak her şeyden uzak kalmalı, ezbere kendini vermeli, çevrede olup bitenleri göz ardı edebilmeli, ezber yapılacak sayfaya yoğunlaşabilmelidir.
Ayetleri hemen ezberlemeye çalışmak yerine; acele etmeden, tane tane, yüzünden ve sesli okumak, sayfanın yavaş yavş zihne yerleşmesini sağlayaaktır.
Usûlune uygun yüzüne okuma tamamlandıktan sonra, ezbere başlanılınca, ezberlenilen ayeti “tamam ezberledim” deyip bırakmayıp, hiç bakmadan ve takılmadan art arta 2-3 defa okuyabilmek, ezberin sağlam olmasını sağlayacaktır. Ezberlenen ayetlerin, diğer ezberlenen ayetlerle birleştirilmesinin sağlanması da ezberin sağlam olmasına yardımcı olacaktır.
Ezberin bir ders önden götürülmesi de, ezberin sağlam olmasına etki edecektir.

Ezberlerin “kendisinden eğitim olarak daha ileri seviyede birine” okunması da ezberin sağlam olmasına katkıda bulunacaktır.
Ezberin sağlam yapılmasında tekrarın da ayrı bir yeri vardır. Günlük ezberlerin yapımında ayetlerin ve sayfaların tekrarı ve dinletilmesi, yine ezberin sağlam olmasını sağlayan unsurlar arasındadır.
Kur’an’da bazı sayfalarda ezber yaparken bireysel olarak sayfa içi kodlamalar da sağlam ezber yapılmasına katkıda bulunabilir.
Sayfa içi kodlamalarla; hatırlanamayan ayet başı için bir önceki ayetten çağrışım yapılabilecek kelime veya harf seçilebilir. Kodlama ile ilgili örnek sh.62’de verilmiştir.

<—————>

Unutulmamalıdır ki, hataların en aza indirgenmediği, sağlam yapılmadan geçilen her bir ezber ileride çok daha büyük problemleri beraberinde getirecektir.

<—————>

Sağlam Ezber Yapmada Metin-Anlam İlişkisi

Kur’an ezberinin sağlam yapılmasında metin-anlam ilişkisinin önemi küçümsenemeyecek boyuttadır.
Kur’an’da bazı sayfaların ezberlenmesinin diğerlerine göre zor olduğu düşünülebilir. Aslında bunların sebepleri Kur’an’da anlatılan olaylardaki zorluklardır.
Öyle ya; Hz. Musa’nın mücadeleleri, Hz. Yakub’un durumu ve Hz. Yusuf’un kuyuya atılması ve zindanla imtihanı, Hûd sûresinde kavimlerin helakı, Hz. Musa’nın kavmiyle imtihanları, ifk Hadisesi, Hz. Eyyüb’un hastalığı bu vb saymadığımız nice ağır hadiseler…
İşte bir anlamda bu sayfalarda ağır hadiselerin ilâhi kelimelere yansıması görülmektedir…
Dolayısıyla, ezber yaparken zorlanılan ayetlerde ve sayfalarda, o ayetlerin ve sayfaların manalarını okumak ezberde kalıcılığı sağlayacaktır.
Sonuç olarak metin-anlam ilişkisi; ezberlerin sağlam yapılmasına yardımcı olduğu gibi hafızlık öğrencisinde, Kur’an kültürünün oluşmasını da sağlayacaktır.
Unutma! Ezberi sağlam “YAPAMAMA” korkun farkında olmadan zihnine koyduğun “ENGEL”dir. Bu engel hafızlık hedefine ulaşmanı zorlaştırır.
Ne zaman kendini sağlam ezber yapmanın imkânsız olduğuna inandırırsan, zihnin bunun neden imkânsız olduğunu ispatlamak için cümleler kurmaya başlayacaktır.
Sağlam ezber yapacağına gerçekten inandığında ise, zihnin sağlam ezber için neler yapman gerektiğin konusunda sana hep yardımcı olacaktır.

Muhammed Seyyid KAR (yazılarımızı izin alarak çoğaltabilirsiniz..)

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Hafızlık Eğitiminde Güven Günde Kaç Sayfa Yeni Ezber Yapılabilir?
Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası